Produkcja


Elektronika
Minimoduły
Programatory
Adaptery SMD/DIL
Contiki OS
Contiki Instant IDE
Do pobrania

Luksfery
Ręcznie malowane
Podświetlane LED
Zegary
Lampy

Contiki Instant IDE

Środowisko developerskie Contiki Instant IDE

Środowisko developerskie Contiki Instant IDE

Contiki Instant IDE jest kompletnym, gotowym do użycia, graficznym środowiskiem programistycznym, przygotowanym w formie maszyny wirtualnej . Zawiera wszystkie niezbędne programy i narzędzia do pisania i uruchamiania programów dla systemu Contiki OS w wersji dla mikrokontrolerów AVR, w szczególności modułu MB-128 oraz MB-128-USBCAN. Wszystko co jest potrzebne do rozpoczęcia pracy to bezpłatny program  VMWare Player, 5 Gb wolnej przestrzeni na dysku  oraz Contiki Instant IDE.

 

 

Contiki Instant IDE oparte jest na dystrybucji Ubuntu Linux ( v9.10 ) ktora zawiera zainstalowane narzędzia do pisania programów w języku C oraz Java dla systemu Contiki OS i mikrokontrolerów  AVR :

 •  Eclipse IDE + CDT + JDT
 •  Kompilator Avr-gcc
 •  Programator Avrdude do przesyłania skompilowanych programów do pamięci flash kontrolerów AVR
 •  Pliki źródłowe systemu Contiki OS ( wersja 2.4 ) zainstalowane jako project w Eclipse
 • przykładowy kod źródłowy ( Java ) appletu do komunikacji  z systemem Contiki uruchomionym na module MB-128/MB-128-USBCAN 

Wszystkie w/w programy sa dostępne do pobrania i używania bezpłatnie.

IDE może być również wykorzystane do dowolnych innych projektów w języku C dla AVR.

 

W celu użycia Contiki Instant IDE, należy kolejno:

 • Pobrać i zainstalować bezpłatny VMWare Player ( zobacz video )
 • Pobrać archiwum .zip z obrazem Contiki Instant IDE. Uwaga na znaczną wielkośc pliku, >1 Gb.
 • Rozpakować pobrany plik .zip .
 • Uruchomić VMware player, i wskazać folder z obrazem systemu Contiki Instant IDE ( zobacz  video ).
 • Poczekać aż załaduje się system Linux. Domyślny użytkownik zostanie automatycznie zalogowany 
 • Nazwa oraz hasło  domyślnego użytkownika to miklobit .
 • Hasło użytkownika root to  miklobit .